Prírodné zdroje na slovensku

Ako by sme využili prírodné energetické zdroje na zveľaďovanie životného prostredia Neviem. Prečo by sme aj na Slovensku nemohli postaviť veterné farmy? Prezentované budú najvýznamnejšie prírodné zdroje z celosvetového hľadiska a tiež prírodné zdroje na Slovensku. Poskytnuté budú informácie aj o tzv. Pre výskyt prírodných minerálnych vôd sú rozhodujúce geologicko-tektonické podmienky.

Len málo krajín má na svoju rozlohu . Prírodné zdroje a ich využitie: Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu.

Riešenie poukazuje na využitie obnoviteľných prírodných zdrojov. Zásoby podzemných vô prírodných liečivých zdrojov vody a prírodných zdrojov. V súčasnosti je na Slovensku evidovaných 16prameňov, s rôznym . TUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU.

Podla môjho názoru je lepšie využívat prírodné, obnovitelné zdroje energie, nakolko ložiská fosílnych palív . Snažíme sa taktiež poukázať na reálny potenciál a navrhnúť . OZE pochádza z prírodných zdrojov Zeme – slnečné žiarenie, vietor, voda, biomasa a geotermálne teplo. INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE Príloha č.