Close

Prírodné zdroje a ich využitie

Prírodné zdroje a ich využitie: Životné prostredie je všade okolo nás, sme s ním spojení vo vzájomnom vzťahu. Základným životným prostredím ľudí je príroda .

Riešenie poukazuje na využitie obnoviteľných prírodných zdrojov. Referát Prírodné zdroje energie okolo nás. Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0) . Najdôležitejším a najvýznamnejším prírodným zdrojom je slnečná energia. Tento spôsob využitia energie je ešte len v ranných štádiách vývoja a dnes nás . Ochrana a využívanie prírodných zdrojov.

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov (E. Chmielewská a kol., 2011). Zuzana Szocsová Využívanie obnoviteľných energetických zdrojov tvorí základ pri riešení podstaty energetického problému.

Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene. Technický potenciál pre ich využitie je veľký, presahujúci všetky ostatné dostupné zdroje. Nevyčerpateľné prírodné zdroje : ide o také zdroje, ktoré sú neobmedzené, vyplývajú z. V e t r o v á energia – širšie využitie je obmedzované malým obsahom .