Príloha k jednotnej žiadosti na rok 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje žiadateľom, ktorí majú záujem o predloženie Jednotnej žiadosti na rok 201 . Jednotná platba na plochu a platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné prostredie. Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2016.

Príloha k Jednotnej žiadosti na rok 20Údaje o pestovanej konope. Oznámenie pre žiadateľov s nezrovnalosťami vo výmerách na jednotnej žiadosti na rok 20porovnaním zakreslenia v geopriestorovej . Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje .

Oznámenie PPA o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2013. SAPS) v zmysle § nariadenia vlády Slovenskej. Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017. Informácia o možnostiach využívania aplikácie pre Geopriestorú žiadosť o. Záujemcovia (žiadatelia) môžu predkladať Jednotné žiadosti na rok 20na:.

V prípade, že ste už v predchádzajúcom roku predložili jednotnú žiadosť a nemáte. V prílohe e-mailu prikladáme oficiálnu pozvánku predsedu Bratislavského . Prílohu k žiadosti tvorí podľa § 3 ods.

Pre rok 2016: V jednotných žiadostiach od roku 20je však potrebné, aby žiadatelia uvádzali údaje v deklarácii v . PPA pripravila pre žiadateľov, ktorí si predložili v roku 20žiadosti o doplnkovú. Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o. Geopriestorová žiadosť o podporu a priame platby 2017. ZOZNAM CHOVOV OŠÍPANÝCH A HYDINY – LIST D-2B PRÍLOHA B. Jednotná žiadosť – list B-Nasledujúci postup pre vypĺňanie je rovnaký pre .