Priame platby 2015

V roku 20sa poľnohospodári budú musieť pripraviť na mierne zmenené prerozdeľovanie financií v rámci priamych platieb,. Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory. Platba na poľnohospodárske postupy prospešné pre klímu a životné .

Schémy priamych platieb a legislatívne zmeny od roku 2015. Základné kritériá oprávnenosti pre schémy podpôr SPP EÚ. Schémy priamych platieb a pravidlá krížového plnenia od roku 2015.

Základné kritériá oprávnenosti pre schémy podpôr.

SPP EÚ (I. pilier a II. pilier SPP EÚ). Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o sumách sadzieb oddelených priamych platieb na rok 20a koeficientu . Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne žiadať o priame podpory (priame platby a vybrané opatrenia programu rozvoja vidieka), ktoré sa vyplácajú zo . Poľnohospodárov zaujímali podmienky poskytnutia priamych platieb v roku 2015. Mnohí farmári hodnotia stav ozimín, či prezimovanie porastov a vzhľadom na . Agroporadca je zameraný na komplexné služby manažmentu oddelených a viazaných priamych platieb a priamych podpôr, projektový manažment opatrení .