Ppr rury rozmery

Príklad označenia – KOD: Redukcia x KOD: 3225. Běžná cena: 2Kč s DPH Naše cena: 1Kč s DPH Ušetříte: Kč s DPH. Vnútorné rozvody vody, rozvody vody z ppr, výrobca rúr a tvaroviek z ppr, výrobca rozvodov vody z ppr, ppr rúry a tvarovky, plastové rozvody vody, slovenský .

Vedenie pripojovacieho potrubia SANITAS PPR. Rúry PP-R sa vyrábajú v nasledujúcich rozmeroch (udávaný je vonkajší priemer rúry) : ϕ2 ϕ 2 ϕ 3 ϕ 4. PPR – TRUBKY A TVAROVKY trubka PN rozmer.

Systém Ekoplastik PPR je urăen pro dopravu studené a teplé vody a pro. Potrubí a tvarovky Systému Ekoplastik PPR se vyrábűjí v tűchto rozműrech (udáván vnűj‰í prŰműr potru-. văetnű pohyblivého elektrického pfiívodu (‰ŔŰry).