Ppa dotacie 2016

Pôdohospodárska platobná agentúra ako poskytovateľ pre Program rozvoja vidieka. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Výzvy na predkladanie žiadostí a poskytnutie dotácie na podporné opatrenia: .

PPA: OZNÁMENIE O ZMENE SPRACOVATEĽA ŠTATISTIKY V PRV SR 2014. Odbor priamych platieb a akreditácie PPA. Na nižšie dotácie si naši farmári museli zvykať už od vstupu do únie.

Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) nie je korupcia neznámy úkaz.

V podstate PPA ma cas do polovice augusta na ukocenie prvej fazy, t. Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) dokončila vyhodnocovanie projektov. Pre pochybné dotácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka . Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), ktorá administruje agrárne dotácie, vyhlásila prvú výzvu pre mladých farmárov pod rokov veku .