Požiarna nádrž 45m3

Požiarne nádrže KL PN vyrábame v súlade s tech. Požiarne nádrže sa umiestňujú k objektom, u ktorých je požiadavka na požiarny . Požiarna nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nieje možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z .

Máme vybudovanú podzemnú betónovú požiarnu nádrž. Vedľa vnútro areálovej cesty, objem m3. Požiarne nádrže – PN TT 1 2 3 4 72.

Mnoho obcí a priemyselných podnikov využíva WOLF System nádrže na požiarnu vodu, ktoré dopĺňajú verejnú zavlažovaciu sieť určenú na likvidáciu požiaru.

Požiarna nádrž objednajte na eshop. Laminátová nádrž na vodu vhodná pre požiarny šport. V spodnej časti nádrže je priechod pre plniace hrdlo B75 . Plastové produkty – typ: požiarna podzemná nádrž na vodu – materiál: plast – rozmery: m- použitie: zásobník vody pre požiarnikov – počet . Hľadástavebne prace Popis: – kompletné zhotovenie požiarnej nádrže Parametre: – objem m- dodanie a dovoz nádrže – osadenie . Umiestnenie , výstavba a prevádzka zbernej nádrže musi byt“ v súlade s. Navrhovaná je požiarna nádrž Klartec KL PN S objemom m3.

SO-Vŕtaná studňa, vonkajší vodovod (HSV). Osadenie poklopu liatinového posúvačového.

Stavebné obiektv: so 3402` i Čthaiy Stabilnáha umývača. So 34Požiarna nádrž abjamu 45m3. SO 7Areálo va zrážkovo kanalizácia.

SO3Areálový rozvod požiarnej a úžitkovej vody. SO 34~ Skládka komunálneho odpadu. SO 34- Požiarna nádrž objemu 45m3.

SO 34- Stavebné úpravy posunovaoioho zariadenia. SO-Požiarna nádrž mna pozemku parc.