Close

Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia

POTVRDENIE O MONTÁŽI SPÁJACIEHO ZARIADENIA. Týmto potvrdením potvrdzujeme, že spájacie zariadenie trieda:. Ak ste sa rozhodli pre zinkované ťažné zariadenie GALIA, nemusíte cestovať až k nám – na Slovensku.

POTVRDENIE O MONTÁŽI SPÁJACIEHO ZARIADENIA . Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia vydáva montážna organizácia, ktorá vykonala montáž spájacieho zariadenia a ktorej zamestnanci sú na tento . Potvrdenie o montáži ťažného zariadenia. Dopravnom inšpektoráte pri zapísaní ťažného zariadenia.

Na zapísanie spájacieho zariadenia do technického preukazu vozidla. Servis opusťte, len ak máte v ruke potvrdenie o montáži, certifikát od .

Ak má syn potvrdenie o tom, že montáž spájacieho zariadenia bude robiť. Pri kúpe som nechal namontovať ťažné zariadenie, pretože som od. Názov: Nákup ťažných zariadení a krycích plachiet ložnej plochy pre služobné vozidlá. B); Potvrdenie o montáži spájacieho zariadenia: Dostupné formáty.

Zmena v reistrácií ťažných zariadení. Pokiaľ je doklad o schválení spájacieho zariadenia vydaný v inom členskom štáte v. Okrem uvedených dokladov žiadame aj potvrdenie o montáži spájacieho .