Postup pri zateplovani fasady

Zateplenie rodinného domu je náročné na zručnosť a precíznosť spracovania detailov, preto ho treba zveriť skúseným realizátorom. Zateplenie rodinného domu je náročné na zručnosť a precíznosť spracovania detailov, preto ho treba zveriť. SK zateplenie strechy, fasády domu.

Okrem samotného materiálu si totiž pri zateplovaní kupujete. Postup pri zatepľovaní je viazaný na mnohé faktory a my, ako nestranní pozorovatelia vidiac len finálne práce. Pri osádzaní, kotvy mierne zapúšťame do polystyrénu (asi cm), vzniknuté nerovnosti vypĺňame . Zateplení fasády je časově i technologicky náročné.

Její použití při zateplování fasády tak vždy přispívá k aktivnější bilanci vlhkosti. Sedem najčastejších omylov pri zatepľovaní. Správnym postupom je, keď sa steny zateplia po výmene okien a oprave balkónov a lodžií.

Pri úprave klampiarskych výrobkov treba počítať s predsadením . Technologický postup prací při zateplení fasády ve rozepsaných krocích:. Případné nesoudržné nebo uvolněné části fasády musí být . Pri systémoch len lepených je prípustná odchýlka od roviny max.