Close

Pohotovost trnava usne

Odborná ambulancia pre pacientov odoslaných od všeobecných a odborných lekárov. Príjmová ambulancia pre pacientov prijímaných na hospitalizáciu. Otorinolaryngológia je samostatným chirugickým odborom.

Zaoberá sa prevenciou, diagnostikou, liečbou rehabilitáciou a posudkovou . Ušno-nosno-krčné, FN Trnava – Lôžková aj ambulantná liečebno-preventívna starostlivosť chorým s otolaryngologickými chorobami, úrazmi a vrodenými . LSPP pre dospelých, (Pohotovosť pre dospelých, deti a dorast, n.o.) Andreja Žarnova 9Trnava Fakultná nemocnica Trnava. Pohotovosť pre dospelých na Slovensku.

Nájdete tu kontakt na pohotovosť pre dospelých vrátane adresy pohotovosti pre dospelých. Pacienti, ktorí potrebujú lekára mimo ordinačných hodín v nemocnici a tiež poliklinike, budú musieť cestovať kilometrov do Bratislavy. Zoznam lekárov so špecializáciou orl – ušné, nosné, krčné, v okrese Trnava na portáli NávštevaLekára.

Na detskej pohotovosti nám lekár povedal, že máme ísť do Trnavy do nemocnice na ušnú pohotovosť. Spýtala som sa ho, že či to nemôže byť . Názov lokality: Poliklinika Družba; Adresa: Starohájska Trnava; Poschodie: 1. Názov lokality: Poliklinika Družba; Adresa: Starohájska Trnava; Poschodie: 3.