Počet okresov v bratislavskom kraji

Jeho územie je zároveň územím Bratislavského samosprávneho kraja a. Počet mestského obyvateľstva: 50obyvateľov.

Počet okresov: (Bratislava I – V, Malacky, Pezinok, Senec). Bratislavský kraj sa člení na okresov, z toho okresov je súčasťou hlavného mesta Slovenskej Republiky, Bratislavy. Bratislavský samosprávny kraj sa nachádza v juhozápadnej časti SR. K územiu Bratislavského kraja patria aj priľahlé okresy, je geograficky členitý a zasahuje do neho pohorie Malé Karpaty.

Správnymi celkami sú kraje, okresy a vojenské obvody. Eur; Počet okresov: 11; Počet miest: 19; Počet obcí: 296. Vekové zloženie obyvateľstva podľa okresov Bratislavského kraja k 31. Z jednotlivých okresov Bratislavského kraja najväčší počet evidovaných .