Počet obcí na slovensku 2014

V pamätiPodobnéPočet obyvateľov: 49(k 3016)1. Hlavné mesto: Bratislava Susedné štáty: Česká republika, Poľsko, Ukrajina, . Informácie o obciach a mestách Slovenska. Zoznam okresov na Slovensku vrátane základných štatistických údajov (stav k 31. keďže ležia na území viacerých okresov, v celkovom počte obcí (890) a . Tento článok obsahuje úplný zoznam 1slovenských miest, zoradených podľa počtu obyvateľov, katastrálnej rozlohy a hustoty . Okres je druhá najmenšia administratívna jednotka Slovenska.

V roku 19sa Bratislava znova stala okresom a počet okresov sa tým zvýšil na 38. Popis tohto výsledku nie je k dispozícii. Príčinou nedostupnosti popisu je súbor robots.

Súčasný stav sídelnej štruktúry na Slovensku, t. EÚ pre roky 2014-202 rovnako ako aj z úlohy, ktorú Vláde SR ukladá. Slovensko, dlhý tvar Slovenská republika (SR), je vnútrozemská krajina v strednej Európe. Počet obyvateľov: 43(k 3014).