Close

Plavákový spínač hladiny

Plavákový spínač s jedným kontaktom slúži na ochranu čerpadiel. Kontrola hladiny Plavákový spínač s m kábla (plavák), Kontrola hladiny Plavákový spínač . Plavákový spínač K slúži pre kontrolu úrovne výšky hladiny, vhodný pre inštaláciu k čerpadlám v prevedení motora 2V.

Spínač je možné zapojiť na plnenie . Plavákový spínač hladiny FTSPoužitie: kvapaliny, bežné tekutiny. Plavákové spínače hladiny, Liquifloat FTS2 Plavákový spínač hladiny FTSLiquifloat. Plavákové spínače pre ochranu čerpadla proti chodu nasucho, plavákový spínač pre čerpadlo.

Plavákový spínač Aqua – 3m kábel,sledovanie hladiny vody. Plavákový spínač hladiny typu MAC je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych kvapalín vo vodojemoch, nádržiach, . HZ-a HHK-plavákové spínače hladiny sú určené pre spínanie jednej a dvoch úrovní hladín s výstupným napätím na sondách (12V DC). Plavákový spínač hladiny je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych kvapalín vo vodojemoch, nádržiach, bazénoch, vrtoch a studniach. Plavákový spínač umožňuje zapínať, alebo vypínať čerpadlo podľa výšky hladiny vody.

Plavákový spínač hladiny typu MAC–je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych. Vďaka monolytickej konštrukcie s krytím IP je plavák so spínačom . Plavákový spínač hladiny typu MAC–je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych kvapalínvo vodojemoch, nádržiach, bazénoch, vrtoch a studniach. Plavákový spínač Liquifloat T FTSje možné použiť ako limitný spínač hladiny vo vhodných kvapalinách.

Spínač je možné použít v potrubí ako ochranu . Plavákové spínače sa využívajú pre kontrolu úrovne výšky hladiny v spojení s ponornými kalovými alebo ponornými tlakovými čerpadlami. Zmenou polohy závažia na prívodnom kábli je možné regulovať výšku hladiny, pri ktorej má plavákový spínač zapnúť alebo vypnúť čerpadlo. Typ pripojenia, Kábel s otvorenými koncami. Snímače hladiny na bezkontaktnom aj kontaktnom princípe. Vhodné aj pre agresívne prostredia.

Plavákové spínače Champ sa používajú na detekciu výšky hladiny kvapalín. Plavákový spínač pre palivo alebo hydraulický olej. Plavákový spínač hladiny typu MAC-je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych kvapalín vo vodojemoch, nádržiach, bazénoch, vrtoch a studniach.

KOBOLD Group – inovativen proizvajalec pretoka, tlaka, ravni ter merjenje temperature in krmiljenje opreme za skoraj vse industrije. Používa sa najmä na udržiavanie výšky hladiny pitnej alebo úžitkovej vody, riadenie. Plavákový spínač hladiny je vhodný na limitné spínanie hladiny rôznych . ZENIT Plavákový spínač – 10m kábel za najnižšiu cenu.

Prezrite si aktuálne akcie, zľavy, výpredaje, diskusiu, názory a recenzie, porovnanie cien. ZAP, čerpadlo VYP, poplach pri nízkom. Mechanický spínač hladiny pre tlak do bar. Elektromechanický trojpólový plavákový spínač pre otvorené nádrže. Plavák funguje na tomto princípe: Pri poklese hladiny vody klesne aj plavák s magnetom.

Keď plavák klesne až na spodný doraz plaváku, . Plavákový spínač sa využíva v spojení s ponornými kalovými alebo. Spínač automaticky zapína alebo vypína čerpadlo v závislosti od stavu hladiny vody. Preložiť slovo „plavákový spínač“ zo slovenčiny do angličtiny.