Piesková filtrácia bestway návod

Pokiaľ výrobok predávate ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod. PRÚDOM – Piesková filtrácia nesmie byť používaná, pokiaľ sú v bazéne osoby. Uložte si tento návod pre následnú demontáž a opätovnú montáž zariadenia.

Vždy postupujte pod+a tohto návodu. Návod na použitie obsahuje popis zostavenia, inštalácie, spustenia, údržby a. Pieskové filtračné zariadenie (filtračná nádoba ∅ 4mm), motor čerpadla s . This is the official set up video for the Bestway Sand Filter created by Bestway.

Bazénová piesková filtrácia BESTWAY Standard s prietokom 2. Piesková filtrácia BESTWAY Rapid s prietokom 3. Piesková filtrácia BESTWAY Profi prietok 5. Bazénová piesková filtrácia pre veľké. INTEX Krystal Clear pieskové filtračné zariadenie m1286Vysoko výkonné. Bazénová piesková filtrácia BESTWAY Standard model 20pre nadzemné . Len pre bazény s pieskovou filtráciou! Po novom naplnení bazénu vodou nastavte pomocou prípravku na úpravu pH hodnotu pH na – 6.