Piesková filtrácia bestway návod na použitie

Pokiaľ výrobok predávate ďalšej osobe, predajte jej aj tento návod. Používanie pieskovej filtrácie s nezhodným zdrojom el. Návod na použitie obsahuje popis zostavenia, inštalácie, spustenia, údržby a.

Pieskové filtračné zariadenie (filtračná nádoba ∅ 4mm), motor čerpadla s . Vždy postupujte pod+a tohto návodu. UPOZORNENIE: Toto zariadenie je určené na použitie výhradne so skladacími . This is the official set up video for the Bestway Sand Filter created by Bestway.

Bazénová piesková filtrácia BESTWAY Standard s prietokom 2. Piesková filtrácia BESTWAY Rapid s prietokom 3. Bazénová piesková filtrácia pre nadzemné bazény s prietokom 2. Piesková filtrácia BESTWAY Profi prietok 5. Bazénová piesková filtrácia pre veľké nadzemné bazény s prietokom 5. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. Zapněte filtrační pumpu, voda se začne filtrovat.