Oznámenie o rekonštrukcii bytového jadra vzor

Oznam o rekonštrukcii bytu – vzor 1. Legislatíva,ktorú treba dodržať pri rekonštrukcii bytu, bytového jadra alebo kúpeľne – vzory ohlásenia drobnej stavby,. Bonus zadarmo: Stiahnite si vzor oznamu o rekonštrukcii bytu, v ktorom len zmeníte.

Pri rekonštrukcii bytového jadra potrebujete povolenie alebo oznámenie. Tých sa dotýka rekonštrukcia Vášho bytu asi najviac. Určite majú obavy so znečistených spoločných priestorov, hluku, prachu.

Vzor žiadosti o stavebné povolenie nájdete tu.

Ako postupovať pri rekonštrukcií bytu, aby bolo všetko v súlade so zákonom? Ohlásenie stavebnému úradu budete potrebovať napríklad pri výmene bytového jadra,. Vzor k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác . Povinnosti stavebníka voči ostatným vlastníkom bytov v čase rekonštrukcie: – oznámiť spoluvlastníkom výveskou informáciu od kedy do kedy budú práce prebiehať. Prikladáme Vám vzory žiadostí aj s prílohami, ktoré musíte predložiť .