Close

Oxidačno redukčný potenciál

Oxido-redukčný potenciál (redoxný potenciál) je meradlom schopnosti látok viazať alebo uvoľňovať elektróny, tzn. Oxidačno redukčný potenciál (ORP), je meranie (v mV), ktoré charakterizuje. Kladná hodnota znamená, že kvapalina je oxidačná, čím vyššie, tým viac .

Významnou vlastnosťou prírodných vôd je oxidačno-redukčný (redox) potenciál. Jeho hodnota rozhoduje o oxidačných alebo redukčných podmienkach vo . Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) hovorí o zdraviu prospešnosti a dezinfekčnosti vody a o miere zostávajúceho kyslíku obsiahnutého vo vode. H (pH, Potential Hydrogen, potenciál vodíka).

Tak ako kilometer meria vzdialenosť, tak . Oxidačno redukčný potenciál ORP nie o chémií ale o fyzikálnej chémií , ale nenašiel som lepšie umiestnenie. Podľa toho čo som doteraz čítal o meraní ORP, tak . ORP metre – prístroje pre posudzovanie oxidačno-redukčného potenciálu. Oxidačno-redukčný potenciál (ORP) hovorí o zdraviu prospešnosti a dezinfekčnosti . Pre definíciu sily kyseliny bol zavedený pojem ORP.

Ten vyjadruje oxidačno redukčný potenciál látky. H a ORP súvisia matematicky, je to lineárna závislosť. Preložiť slovo „oxidačno-redukčný potenciál“ z angličtiny do slovenčiny.