Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod

Táto definícia sa volá Ohmov zákon pre časť elektrického obvodu. Ohmov zákon pre uzavretý elektrický obvod. Fyzikálny princíp: Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považovať za sériovú kombináciu.

Ohmov zákon je fyzikálny zákon, ktorý definuje vzájomný vzťah medzi. Elektrický prúd pretekajúci v uzavretom elektrickom obvode je priamo úmerný napätiu . Experimentálne overiť platnosť Ohmovho zákona pre uzavretý obvo určiť závislosť svorkového napätia zdroja od elektrického prúdu v obvode, určiť .

Každý reálny zdroj napätia (batéria, akumulátor) môžeme považovať za sériovú kombináciu ideálneho zdroja s . Uzavretý elektrický obvod sa skladá z vnútornej a vonkajšej časti, pričom každá z nich má svoj odpor. Pre každú z oboch častí platí Ohmov zákon pre časť . Súčet napätí na vonkajšej a vnútornej časti elektrického obvodu sa rovná elektromotorickému napätiu zdroja. Prírodovedné predmety Úroveň Fyzika XII. Fyzika Elektrina Ohmov zákon pre uzavretý .

Prečo je napätie medzi svorkami zdroja (svorkové napätie) väčšinou menšie ako elektromotorické napätie zdroja.