Ohlásenie stavebných úprav správny poplatok

Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie.

Poplatky: Ak na stavbu potrebujete aj územné rozhodnutie, načriete. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny.

Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 1,. Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo); Doklad o vlastníctve, alebo čestné. SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV 2014. Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác. Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 1, ak.

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa.