Close

Ohlásenie drobnej stavby tlačivo

Informácie o nahlásení drobnej stavby. Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré nemôžu ovplyvniť životné prostredie. Vec: Ohlásenie drobnej stavby podľa § zákona č.

Za drobnú stavbu sa považujú aj oplotenia, prípojky stavieb na verejné. Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo); Doklad o vlastníctve; Jednoduchý situačný náčrt . Súvisiaca téma : Altánok – Ohlásenie drobnej stavby – . Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo) Dokla ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku.

Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú . Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú. Manuál pre vyplnenie a predloženie žiadosti na ohlásenie drobnej stavby. Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné . Vážení zákazníci, Stavba betónového oplotenia je drobná stavba, na ktorú sa podľa §ods. Tlačivá a formuláre (Odbor stavebného poriadku).

KB); Ohlásenie drobnej stavby Ikona súboru pdf (1 KB) . Ohlásenie drobnej stavby – vodovodnej alebo kanalizačnej prípojky. Prehlásenie o vykonaní odborného dozoru nad drobnou stavbou.

Súbor na stiahnutie – vzor tlačiva potvrdenie o bezinfekčnosti OK. Je potrebne, aby bolo tlacivo ohlasenie drobnej stavby podpisane osobou, ktora ma pravo dozivotneho uzivania parcely, na ktorej chceme . Mestský úrad Tlačivá a formuláre. Ohlásenie stavebnych úprav cestného telesa a súčasti pozemnej komunikácie, udržiavacích. Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a. Stavebný úrad tieto hľadiská posudzuje najmä pri ohlásení drobnej stavby. K ohláseniu drobnej stavby (vyplnené tlačivo ohlásenia drobnej stavby), ktoré . Tlačivo sa nachádza v sekciách: Stavebný úrad.

PDF, 2KB; ohlasnie-drobnej-stavby.