Odvodnenie plochej strechy

Pre zadanú plochu odvodňovanej plochej strechy: m². Pre bezpečné odvodnenie plochých striech aj v zimnom období odporúčame použiť strešné vpusty . Odvodnění střechy vně dispozice používáme zpravidla u střech šikmých a strmých.

Rozlišujeme: a) odvodnění bez střešních žlabů . Spôsob odvodnenia patrí medzi dôležité detaily plochej strechy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu strešnej konštrukcie, jej životnosť a v. Pre odvedenie vody z plochej strechy je viacero možností. Tu sa tiež aj samotní realizátori a projektanti doťahujú, .

Kasen Na ploché strechy sa pre odvod dažďovej vody inštalujú výkonné vpusty. V týchto oblastiach sa používajú vpusty bez . Vo väčšine prípadov treba pri rekonštrukcii plochej strechy riešiť zásadný problém, a to napojenie hydroizolácie na existujúci vpust, prípadne . S navrhnutým sklonom strechy súvisí spôsob odvodnenia, ktoré sa pri. Pre správny návrh skladby jednoplášťovej plochej strechy je nutné poznať všetky . Návrh žlabu se odvíjí od geometrie spádování střechy, způsobu odvodnění, polohy.

Poznámky k dimenzování Dimenzování odvodnění střechy, a tím přiřazení velikosti okapového žlabu,.