Close

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní vzor

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami . Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

Dolupodpísaný meno a priezvisko kupujúceho odstupujem od zmluvy č. Spotrebiteľ týmto vracia predávajúcemu v lehote dní zakúpené výrobky podľa nižšie uvedených údajov:. Dôvod odstúpenia od zmluvy (dobrovoľný údaj):. Adresa kupujúceho: doplňte prosím Vaše meno a adresu.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy (v lehote dní). Kupujúci – spotrebiteľ: Meno a priezvisko, titul:. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade.

Lehota pre odstúpenie trvá kalendárnych dní a začína plynúť nasledujúci . Máte právo odstúpiť od zmluvy, uzatvorenej na diaľku, prostredníctvom online obchodu lacomida. Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy pre eshop – vzor overený.