Objemové prepočítavacie číslo pre bratislavu

Hodnoty objemového prepočítavacieho čísla vo vybraných mestách. Objemové prepočítavacie číslo pre Bratislavu určuje vyhláška a jeho . Výsledok preveďte na dodané množstvo energie v plyne v kWh.

Dodané množstvo energie v kWh = Prepočítaný odber plynu x priemerné spaľovacie teplo objemové. Objemové prepočítavacie číslo pre Bratislavu: 005 . Objemové prepočítavacie číslo pre Bratislavu: 005.

Rozdiely sú tak vyvolané najmä zavedením objemového prepočítavacieho čísla. Dôchodcovia, ktorí využívajú tarifné skupiny Da Dmajú . OBJEMOVE PREPOČITACIE ČISLO pre plyn, ktoré je určené každej obci. SR objemové prepočítavacie číslo, ktorým dodávateľ plynu . Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná dodávateľ.

SLOVENSKEJ REPUBLIKY A HODNOTA OBJEMOVÉHO PREPOČÍTAVACIEHO ČÍSLA. Prepočet objemových jednotiek množstva plynu na energiu vykoná.