Obce slovenska

Zoznam 8obcí na Slovensku k 1. Zoznam zahŕňa aj 1obcí so štatútom mesta a vojenské obvody. Viac informácií nájdete v hlavnom článku Obec (slovenská správna jednotka).

Commons ponúka multimediálne súbory na tému Obce na Slovensku. Encyklopédia miest a obcí Slovenska je jednozväzková encyklopédia o mestách, obciach a regiónoch Slovenska, ktorú vydalo Vydavateľstvo PS-LINE v roku . Zoznam zaniknutých obcí na Slovensku. Niektoré obce na Slovensku majú postavenie mesta. Na Slovensku je v súčasnosti (január 2016) 8obcí, z toho 1miest. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje vyše všetkých miest a obcí v Slovenskej republike.

Tento článok obsahuje úplný zoznam 1slovenských miest, zoradených podľa. Stránky v kategórii „Zatopené obce na Slovensku“. V tejto kategórii sa nachádza stránok z celkom. Osobnosti zo zaniknutých obcí na Slovensku (K).

Zatopené obce na Slovensku (K, S). Stránky v kategórii „Zaniknuté obce na Slovensku“. Na Slovensku v dnešnom administratívnom členení je to spravidla vidiecka obec, presnejšie však intravilán alebo jeden z intravilánov vidieckej obce.