Close

Návod na montáž klimatizácie

Na obhliadke sa so zákazníkom určí okrem výkonu a typu klimatizácie aj. Postup štandardnej montáže klimatizácie. Zaškolenie podľa návodu na obsluhu.

Návod na montáž delenej klimatizácie s rychlospojkami. Tento typ klimatizácie nevyžaduje odbornú montáž. Toto video pridal na pán Martin Marcinčák . PRÍSLUŠENSTVO DODÁVANÉ S KLIMATIZÁCIOU. ZAVESENIE A ZVESENIE JEDNOTKY Z MONTÁŽ-.

Podrobný návod na montáž klimatizácie Mitsubishi aj so zapojením. Výber modelu a určenie vhodného miesta montáže klimatizácie, je základným kritériom pre bezproblémovú montáž, servis a dlhodobé používanie. Po dokončení inštalácie odovzdajte tento návod na montáž, ako aj užívateľskú príručku.

Návod na montáž, prevádzku a údržbu.