Close

Nastavenie teploty v chladničke

Nižšia teplota v chladničke znamená aj vyššiu spotrebu energie. Nastavenie chladničky na °C namiesto na °C je o úspornejšie. Teplota vnútri chladničky a mrazničky môže mierne stúpať alebo klesať; tieto. Odporúčame vám pri prvom spustení nastaviť chladničku na strednú teplotu . Prvá otázka je ľahká, ale na akú teplotu nastaviť chladničku už vie menej ľudí. Problém je aj v tom, že v mnohých chladničkách ani teplomery . Vnútorná teplota chladničky by mala byť nastavená na termostate približne na päť stupňov.

Nie je potrebné chladiť na maximum, pretože táto . Pred vložením uvareného jedla do chladničky, dbajte na to, aby bolo jedlo. Ak je teplota okolia nižšia ako 16°C, odporúčame nastavenie smerom k tenšie . Príliš nízke teploty plytvajú energiou a naopak pri vyšších teplotách sa môžu potraviny pokaziť predčasne. Optimálna teplota v chladničke by . Bohužiaľ veľa domácností má teplotu mrazničky aj chladničky nastavenú zle.

Pre bežnú prevádzku mrazničky postačí priemerná teplota -° C . Vstavané chladničky sa musia inštalovať tak, že sa ponechá primerané miesto. G Digitálny displej teploty chladničky zobrazuje aktuálnu teplotu v spotrebiči v rozsahu od.