Close

Nadspotreba phm výpočet

Nemá niekto z Vás tabuľku na výpočet nadspotreby PHM? Firma vlastní automobily – osobné aj dodávkové. V technických preukazoch je uvedená spotreba podľa smerníc ES alebo podľa predpisu EHK.

Pomerný výpočet paušálnych výdavkov. Daňovník uplatňuje výdavky na PHL vo výške. Výpočet cestovných náhrad pri použití vlastného vozidla zamestnancom na pracovnej ceste určí výšku náhrady od zamestnávateľa za každý km jazdy plus . V prípade, že vozidlo trvalo vykazuje nadspotrebu, teda inú .

Pri uplatňovaní sledovania spotreby PHM podľa bodu okrem toho, že sa sleduje nadspotreba (nie je uznaná ako daňový výdavok), je potrebné aj zostatky v nádrži na. Výpočet daňových nákladov spotrebovaných PHL. Pre správny výpočet daní sú účtovníci povinní zostaviť účtovnú závierku.

PHM podľa spotreby uvedenej v osvedčení. Platiteľ DPH je zároveň povinný odviesť DPH z vypočítanej nadspotreby. Ak sa nepreukáže cena pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase nástupu na pracovnú . Hlási sa, len keď ho prestane používať.

Rozdiel medzi normovanou spotrebou a nadspotrebou nie je daňovo uznaným.

Ak uplatňuješ paušál na spotrebu PHM, potom si môžeš . Výpočet spotreby PHM Ste si istý pri svojom výpočte spotrebovaných pohonných hmôt? Robíte tento výpočet určite správne? Online kalkulačka vykonáva výpočet spotreby a ceny paliva automobilu. Stačí zadať prejdenú vzdialenosť a priemernú spotrebu.

Jedinou situáciou, kedy na výpočet možno použiť priemernú cenu bez bločka,. Na konci roka je nutné vykonať kontrolu nadspotreby a do nákladov za PHL . V záujme jednotnej a prehľadnej evidencie čerpania PHM a následného výpočtu skutočnej spotreby PHM . PHM, určená povinnosť vykonať k 31. Výpočtom zostatku podľa normovanej spotreby, nie sú vykázané . Kde zadám v knihe jázd zostatok v nádrži z minulého obdobia alebo prečo mám otázniky pod tachometrom? Záleží aké máte nastavené sledovanie stavu . Spotřeba podle TP – opište z technického průkazu spotřebu PHM a objem nádrže (objem nádrže je důležitý pro výpočet dojezdu auta). Na výpočet náhrady za použitie súkromného.

Vprípade neodôvodnenej nadspotreby PHM je vodič.