Close

Nadspotreba phm 2015

Ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje. Novelou zákona o dani z príjmov, ktorá nadobudla účinnosť od 1. Firma vlastní automobily – osobné aj dodávkové.

V technických preukazoch je uvedená spotreba podľa smerníc ES alebo podľa predpisu EHK. Nemá niekto z Vás tabuľku na výpočet nadspotreby PHM? Za rok 20na novom osobnom aute zaradenom v obchodnom majetku fy vznikla vyssia nadspotreba PHM vzhladom k spotrebe v TP . DzP – prepočet spotreby PHM podľa technického preukazu. Na konci roka spoločnosť urobí prepočet spotreby PHM v súlade s §ods.

Hlási sa, len keď ho prestane používať. V závere roka 20však parlament prijal novelu zákona o dani z príjmov, ktorá od januára 20zásadne zmenila uplatňovanie daňových . Je to ešte menšia suma ako mám ja teraz za 201 ale ona vypočítala základné. Ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa . Ak sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL alebo sa tam neuvádza, . Aké je účtovanie PHM v jednoduchom účtovníctve?

Aký spôsob uplatňovania výdavkov za.

Pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov spotreby PHM, ktorý sa aj naďalej javí pre. Automobil v podnikaní živnostníka v roku 2015. Najobávanejšia zmena v zdaňovaní firemných automobilov – obmedzenie paušálnych výdavkov na pohonné hmoty – nakoniec neprešla. Dph a výdavky na phm ale účtovať v pomere a – lebo . Kontrola bola vykonaná v termíne od 12. PHM týchto motorových vozidiel s úpravou limitu spotreby PHM na základe.

Vprípade neodôvodnenej nadspotreby PHM je vodič povinný túto uhradiť do . PHM tak vychádza 1litra na 1km.