Close

Metoda optimalneho modulu

Průběh modulu uzavřeného regulačního obvodu. Metóda návrhu regulátora pomocou koeficientu tlmenia. Metóda pomocou kritéria optimálneho modulu. Metóda na základe minima kvadratickej regulačnej . Vypočítané parametre pre Kritérium optimálneho modulu – PID regulátor. Dané parametre pre metódu priamej syntézy PI – regulátor.

Tomuto požadavku odpovídají průběhy modulu přenosu řízení uzavřeného. Analyticky vypočítajte parametre PSD regulátora a ustálené. Pre koeficienty charakteristického polynómu platí: ai. Metóda Optimálny Modul – bez astatizmu. Metóda predpokladá prenos riadeného . Priebeh modulu frekvenčného prenosu uzavretého regulačného obvodu.

NI 950 metódami na identifikáciu parametrov sústav a. Metóda symetrického optima a metóda optimálneho modulu majú . Pro jednoduchou orientaci byly soustavy označeny jako S S Sa. Strejcova metóda identifikácie Naslinova metóda výpočtu konštánt pre P a PI.