Close

Měrná tepelná kapacita vody

Fyzikálny význam hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity je množstvo . Voda má mernú tepelnú kapacitu c = 4180J. Merná tepelná kapacita je teplo, ktoré musíme dodať jednému kilogramu. Voda je pri pokojovej teplote 20°C.

Tepelná kapacita tedy vyjadřuje množství tepla, které musíme dodat třeba vodě, aby se z °C ohřála na °C, ze °C na °C, … Nebo třeba, aby se kus . Z běžných látek má největší měrnou tepelnou kapacitu voda ( ). Tato velká hodnota měrné tepelné kapacity předurčuje vodu k použití jako . Pomůcky: čidlo pro měření teploty GO-TEMP, wattmetr WU-PRO-I, rychlovarná konvice, sklenice o objemu litru, voda, . Pedagogická poznámka: Sestavování vzorce je docela zábava. Naopak tělesa z látek o velké měrné tepelné kapacitě (voda, vzduch, dřevo, papír, sklo, porcelán) se zahřejí pomaleji, ale déle si . Měrná tepelná kapacita vody – vzorec. Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok . Měděný kalorimetr má hmotnost kg a je v něm voda o objemu l. Stanovte měrnou tepelnou kapacitu . Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Srovnání měrné tepelné kapacity vody a oleje. Teplo Merná tepelná kapacita látky, ISCED.

Fyzika Vlastnosti kvapalín a plynov Zmena vnútornej energie telesa. Akumulačná nádoba s vodou dokáže uložiť množstvo tepla, kotol môže ísť. Merná tepelná kapacita c je schopnosť materiálu uchovávať teplo, . Tepelná kapacita látky prepočítaná na jednotkovú hmotnosť (1kg) je.

Kalorimeter o tepelnej kapacite K zčasti naplníme vodou o hmotnostej tepelnej kapacite . Z tohoto pokusu lze spočítat, kolik práce potřebujeme na ohřátí kg vody o 1°C.