Close

Merná tepelná kapacita látok

Fyzikálny význam hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity je množstvo . Merná tepelná kapacita je charakteristická konštanta pre danú látku. Jej číselná hodnota sa rovná teplu, ktoré je potrebné pre zvýšenie teploty .

HMOTNOSTNÁ TEPELNÁ KAPACITA TUHÝCH LÁTOK doc. Teoretický úvod: Množstvo tepla potrebného na zvýšenie teploty látky . Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok. Teplo Merná tepelná kapacita látky, ISCED. Fyzika Vlastnosti kvapalín a plynov Zmena vnútornej energie telesa. Co je tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita.

Tabulka měrné tepelné kapacity a součinitele tepelné vodivosti vybraných látek. Měrná tepelná kapacita udává teplo, které přijme nebo odevzdá těleso z dané látky o hmotnosti kg při zahřátí o °C. Tepelná kapacita se značí c a její .