Close

Merna tepelna kapacita ladu

C sa premenil na vodu s teplotou °C pri normálnom tlaku. Hmotnostná tepelná kapacita sa označuje malým písmenom c, kým tepelná . Merné_skupenské_teplo_topeniaV pamätiPodobnéMerné skupenské teplo topenia. Merné (hmotnostné) tepelné kapacity látok. Co je tepelná kapacita a měrná tepelná kapacita.

Tepelná kapacita tedy vyjadřuje množství tepla, které musíme dodat třeba vodě, aby se z °C ohřála na 21 . Q=C(t1-t) =c m2(t1-t),kde c je merná tepelná kapacita látky, z ktorej je kalorimeter. Z tejto rovnice vypočítame merné skupenské teplo topenia ľadu lt. Koľko tepla sa spotrebuje pri premene kg ľadu teploty – oC na vodu teploty oC ? Merná tepelná kapacita ľadu je 1J. Urcenie merného skupenského tepla topenia ladu. Princíp :Lad s hmotnostou m a teplotou 0°C prijme pri topení.

Merná tepelná kapacita vody c42J.