Meranie uniku tepla

Na modeli detektora BLACKDECKER TLD1sa dajú nastaviť stupne citlivosti teploty a následne už vám nič nebráni v meraní únikov tepla. Po vzájomnej dohode môžme termovízne meranie vykonať kdekoľvek. Termovízne meranie pred zateplením rodinných domov, detekcia úniku tepla.

Termovízne meranie pomáha presne určiť tepelné úniky. Pri prehliadke budovy zvonku majú miesta úniku tepla zvýšenú povrchovú teplotu. Služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, predaja hasiacich prístrojov, merania úniku tepla termovíziou, ochrany osobných údajov a . Vykonávame meranie termokamerou, úniky tepla okom nezistiteľné, energetické poradenstvo.

Termovízne meranie s diagnostikou a návrhom opatrení pre úsporu energií. Tepelné úniky cez konštrukciu budovy; Rozpoznanie porúch izolácie; Lokalizácia . Ručná termálna kamera vhodná hlavne na kontroly úniku tepla v priemyselných objektoch . Rozvod kúrenia nie je dostatočne zaizolovaný; Nosná konštrukcia vytvára tepelné mosty; Otvorené vetracie okno . Iba Thermodetektor Bosch PTD meria teplotu povrchu, nájde tepelné mosty a varuje pred tvorbou plesne. Termografický prístroj obsahuje kameru, ktorá meria a analyzuje. Pre väčšinu z nás je zrejme najčastejším využitím zisťovanie únikov tepla vo svojom dome .