Close

Meranie hluku bratislava

Všetky firmy z oblasti Meranie hluku v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Meranie hluku Bratislava aj celé Slovensko, skúseným akustikom s dlhoročnou praxou. Zmeriame váš hluk a vypracujeme vám protokol.

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti akustického merania. Nezávislé merania hluku, vypracovanie hlukových štúdií. Komárnická , 8Bratislava . Brüel Kjaer so svojou vyše 70-ročnou tradíciou má vedúce postavenie v oblasti merania hluku a vibrácií.

Poskytuje kompletný rozsah výrobkov pre celý merací . Register osôb oprávnených na meranie hluku a vibrácií. Bratislava Meranie hluku, vibrácií a škodlivín v ovzduší. Spracovanie hlukových štúdií, posudkov v . Meranie elektromagnetického poľa, Meranie hluku, Meranie pokrytia. Bratislave, Ružinovská 8Bratislava 2 P. Výsledky merania hluku neprcukázali prekračovanía prípustných . Poskytujeme komplexné služby v oblasti akustiky, merania hluku, projektovaní.

Našimi doplnkovými službami sú merania fyzickej záťaže.

Meranie hluku ku kolaudácii stavby, meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí budov, meranie hluku v pracovnom prostredí, stavebná a priestorová .