Mária terézia habsburská

Mária Terézia sa pričinila o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a. Stala sa kľúčovou postavou v politike 18. Mária_Terézia_HabsburskáV pamätiPodobnéMária Terézia Habsburská (16– 1683), dcéra španielskeho kráľa Filipa IV.

Mária Terézia Habsburská (1717), uhorská a česká kráľovná, rakúska . Tak ako ostatné habsburské princezné, aj Mária Terézia dostala iba základné vzdelanie. Ale v tých čias sa veľký dôraz kládol na vyučovanie jazykov. Mária Terézia bola celkom určite najvýznamnejšou ženou Habsburskej dynastie a kľúčovou postavou v politike 18.

Mária Terézia bola uhorskou a českou kráľovnou z dynastie Habsburgovcov a. Habsburská dynastia vládla počas storočí mnohým krajinám. Mária Terézia vydala Všeobecný školský poriadok. Jeho uplatňovaním sa prvýkrát školstvo na území habsburskej monarchie usilovalo.

Mária Terézia bola najstaršia dcéra Karola VI. Habsburského a jeho manželky Alžbety Kristíny Brunšvickej. Pokrstená bola ako Mária Terézia Walburga Amália . Okrem toho nástup mladej ženy na trón ( Mária Terézia mala vtedy rokov ) využili niektorí.

Na jar 17sa začal útok Fridricha II.

Táto žena, matka pokrokového Jozefa II. Mária Terézia Habsburská vydala tri roky pred svojou smrťou dielo, z ktorého myšlienok môžeme čerpať . Po smrti svojho staršieho brata, ktorý zomrel ako . Súkromné Habsbursko-Lotrinský Jej dieťa. Po skončení tridsaťročnej vojny bola v jednotlivých štátoch ekonomická vyspelosť nerovnomerná. Zakladateľskými štátmi nového zriadenia . Mária Terézia Habsburská (16– 1683).

Habsburgovci: Maria Terezia, Maximilian I. Margaréta Terézia Habsburská, Mária . Mária Terézia bola korunovaná v Bratislave za uhorskú kráľovnú aţ 25. Mária Terézia si za korunovačné mesto zvolila. Nástup Márie Terézie na trón v roku 17bol vlastne súhrou nepriaznivých okolností pre habsburský rod. Súčasne bol však aj výsledkom zanovitej snahy . Mária Terézia stíhala všetko – rodiť, bojovať aj vládnuť.

Okrem nástupníctva po praslici aj nedeliteľnosť vlády nad krajinami habsburskej ríše.