Close

Mapové značky

Mapové značky v zmysle STN 34(knižnice STN013411) a nad rámec STN 34(knižnice STN013411_plus). Na turistických mapách, ktoré používame k orientácii je mnoho ikoniek a znakov – značiek, podľa ktorých sú označené objekty na mape. Mapové značky jsou symboly, jimiž jsou v mapě vyznačovány objekty a útvary.

Některé mapové značky se používají v různých typech map shodně nebo . Na těchto mapách 1cm na mapě odpovídá 500m ve skutečné krajině. Je-li u značky uvedeno „popis“, budou použity popisy uvedené v oddíle 9. Jména a popisky vzniklé jako anotace. Mapové značky, symboly a vrstvy 26. B – Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. Turistické a mapové značky slouží k rychlé a snadné orientaci na mapě, pokud hledáme nějaké určité místo. POHYB A POBYT V PRÍRODE – TOPOGRAFIA.

Topografické a turistické značky: Poľná, lesná cesta. Vo vektorovej katastrálnej mape sa mapové značky pouţívané do . Turistické značky slouží k rychlé a snadné orientaci na mapě, pokud hledáme nějaké určité místo. Pre túto parcelu sú použité aj ďalšie mapové značky – kríž (značka pre kostol) a značka pre nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorá je umiestnená . Mapové značky se podle vydavatele mapy a doby vydání mění.

Základní značky jsou však téměř shodné. V každé mapě jsou všechny použité značky uvedeny. Praktické použití kartografického software pro tvorbu map. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví. Vieš, čo znamenajú jednotlivé mapové značky?

Pexeso s mapovými značkami je dostupné aj v offline verzii v podobe kartičiek. Po stiahnutí, vytlačení (farebne) .