Close

Malé vodné elektrárne na hrone

Plánovaná výstavba malých vodných elektrární na Hrone vyvoláva vášne. Rieka má byť pre turistov a vodákov, tvrdia jedni. Snaha stavať malé vodné elektrárne na Hrone je proti verejnému záujmu.

Profitovať z toho bude úzka skupina ľudí na úkor ostatných občanov, . Keď v roku 20požiadal investor o pridelenie profilu na rieke Hron pre výstavbu malej vodnej elektrárne (MVE) Tekov, úradníci mu neboli . Tematika malých vodných elektrární sa stala v posledných rokoch veľmi horúcou hlavne kvôli ich masívnej výstavbe na Hrone, v niektorých . Dôvodom nespokojnosti bola plánovaná výstavba malých vodných elektrární na Hrone.

To znamená, že na hornom a strednom toku rieky má byť takáto . Poslanci nechcú malé vodné elektrárne na Hrone. Malá vodná elektráreň v mestskej časti Iliaš nebude, o druhej v lokalite Vlkanová bude . Vedenie Banskej Bystrice a poslanci už niekoľkokrát deklarovali negatívny postoj k výstavbe malých vodných elektrární na rieke Hron. Na budovanie malých vodných elektrární tak zostalo už len riečnych. Umožňujú výstavbu v chránených územiach, premenia Hron na . Malé vodné elektrárne na Hrone, Banská Bystrica hovorí nie.

Hron plný malých vodných elektrární, v Banskej Bystrici a jej okolí zaujali k tejto . Na Hrone by mohli o dva roky začať fungovať dve nové malé vodné elektrárne, každá asi za milióna eur.