Close

Makula kuze

Eflorescence neboli výkvětek je kožní projev onemocnění. Makula (skvrna) je malá plošná změna barvy daná hlavně změnou prokrvení, množstvím cév či . V pamätiPodobnéPreložiť túto stránkuKůže a projevy – Jelikož většina sexuálně přenosných chorob spadá do oblasti. Jedná se o obecný název popisující defekty na kůži (výkvětek). Obvykle se rozlišuje primární a sekundární eflorescence.

Je plošný a svým zbarvením se zřetelně odlišuje od normálního okolí. Sekreční funkce – kůže je rozsáhlá žláza (pot, maz, keratin, melanin).

MAKULA (skvrna) solitární projev v úrovni kůže, ohraničený, různé barvy, menší než 1cm . Ikterus a) znamená žluté zbarvení kůže a sklér při zvýšení hladiny bilirubinu. Plošná skvrna nevystupující nad povrch kůže se nazývá a) papula b) makula. Primární eflorescence (e.) je skvrna (makula), pupen (papula), neštovička (pustula), hrbol (tuber), puchýřek (vezikula) a pupen . Kůže (cutis) je největším orgánem lidského těla. Makula (skvrna) – tmavý ohraničený útvar způsobený hyperpigmentací, např.

Enantém je obdoba exantému, který se objevuje na kůži. Základní makroskopické termíny: □ makula – ohraničené ložisko libovolné . Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice. Histologie: Nenápadné; barvení na pigmenty dle Massona prokáže . Vývoj kůže a jejích funkcí Herpes simplex typu I Vrozené léze Atopickýekzém .