Kročajový hluk

Pravops slova „kročajový hluk“ v slovenských pravopisných slovníkoch. Hluk vplýva na našu fyzickú i psychickú pohodu. Druhým spôsobom ako hluk preniká od susedov do našich príbytkov je tzv.

Bežné izolácie, hlavne tepelné, majú problémy hlavne na nízkej frekvencii a nedokážu daný hluk dostatočne eliminovať. Dupot, buchot, chodenie, sú presne . Niekoho trápi hluk z ulice, niekoho zasa od susedov, iní sa v dome sťažujú na vás. Všetko sa dá aspoň čiastočne vyriešiť.

Na trhu sa objavil nový výrobok – podlahový prvok proti útlmu hluku od nárazov na podlahu. Nedostatočná zvuková izolácia vnútorných stien; Nedostatočná zvuková izolácia stropov; Riziko šírenia hluku konštrukciou – kročajový hluk; Nevyhovujúca . Kročajový hluk je typ štrukturálneho hluku, ktorý vzniká, keď sa časti. Izolácie proti hluku pre pokojné bývanie. Opatrenia zamerané na akustickú ochranu sa odlišujú podľa druhu hluku.

Rozoznávame hluk šíriaci sa vzduchom, krokmi (kročajový) a pevnými látkami.

Obzvlášť výraznou a nepríjemnou formou prenosu hluku šíriaceho sa hmotou v budovách je kročajový hluk. Ak sa aktivujú volné stropné polia, napr. Je schopné pohlcovať dilatácie, napr. Funguje tiež ako antivibračná a zvuková izolácia, znižuje kročajový hluk.

Podlahová ochrana proti kročajovúmu hluku rozšírila svoje možnosti. Začína to hlukom z ulice, ďalej rôzne zvuky od susedov až po hluk, ktorý. Kompromisná ľahká podložka na tlmenie prestupového aj kročajového hluku.

Kročajový hluk však nie je jediným problémom, často krát je potrebné riešiť problém dodatočného tepelného zaizolovania podlahy, či čiastočného vyrovnania . Kročajový polystyrén Polyform EPS T 5000.