Kozub alebo krb

Krátky slovník slovenského jazyka (2003) kvalifikoval výraz krb ako subštandardný (čiže nespisovný), ktorého spisovná podoba je kozub. Na Vašich stránkach sa v slovníkoch uvádza slovo krb ako subštandardné, teda nespisovné slovo. Počul som, že v novom Slovníku súčasného slovenského .

Medzi slovami krb a kozub nie je významový, ale štylistický rozdiel. Rozdiely medzi kozubom, krbom a grilom nie sú veľmi jasné ani v odbornej, nieto ešte širokej laickej verejnosti. Otvorený kozub (alebo krb – po kachliarsky) dokáže vykurovať s účinnosťou asi , po vylepšeniach približne.

Jazykové okienko – KRB versus KOZUB.

Neraz máme dilemu ako spisovne uviesť niektoré pojmy. Pozrite si vysvetlenie Slovenskej akadémie vie . Prepáčte, nemáte oprávnenie k prehliadaniu tejto stránky. Slovo „krb“ v slovenskom synonymickom slovníku.