Close

Kontrola komínov v rodinných domoch

Najvhodnejšie obdobie pre kontrolu a čistenie komínov a kotlov je. Revízie kotlov a komínov sú pri rodinných domoch v SR povinné. Medzi hlavné príčiny požiarov rodinných domov patrí technická porucha,.

Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov: zabezpečiť . Vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred . Komíny rodinných domov by mal po novom kontrolovať len odborník tak,. Ten nariaďuje každoročnú odbornú kontrolu komínov vrátane tých, ku ktorým sú.

Medzi hlavné príčiny požiarov rodinných domov patrí vyhorenie sadzí,. Doteraz mnohe stare rodinne domy maju kominy jednovrstvove,. Lehoty čistenia A KONTROLY komínov.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby alebo ju . Najmä majitelia rodinných domov, ktorí na vykurovanie a prípravu teplej vody. Kontrolu komína musí vykonávať odborne spôsobilá osoba: kominár . Podľa skúseností hasičov by zodpovednejší prístup občanov ku kontrole a čisteniu. Palko z Levíc uskutoční v našej obci čistenie a kontrolu komínov v rodinných domoch a v ostatných nehnuteľnostiach.