Close

Komora architektov kontakt

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV Panská 8Bratislava. Slovenskej komory architektov o uznaní. Slovenská komora architektov – Zabezpečenie autorizácie, vedenie zoznamov autorizovaných architektov a registrácia hosťujúcich architektov,.

Stavovská organizácia pre autorizovaných architektov a stavebných inžinierov. Informácie Slovenskej Komory Architektov. Prístup členov komory k NORMÁM STN.

Oficiálne stránky Slovenskej komory architektov – zoznam autorizovaných architektov, skúšky odbornej spôsobilosti, súťaže, uznesenia.

Zákon o verejnom obstarávaní Súbor; Disciplinárny poriadok Slovenskej komory architektov Súbor; Etický poriadok Slovenskej komory architektov Súbor. Sieň Dušana Jurkoviča, Spolok architektov Slovenska, Panská 1 Bratislava. Slovenská komora daňových poradcov. Slovenská komora patentových zástupcov.

Slovenská komora architektov boli . Maslowova pyramída potrieb a Slovenská komora architektov – 1. Projektová manažérka +494414. Cena za architektúru je jedinou súťažnou prehliadkou, každoročne vyhlásenou a organizovanou Slovenskou komorou architektov, prostredníctvom ktorej . AA; člen Slovenskej Komory Architektov. Juraj Žikavský – autorizovaný architekt AA 1945.