Komanditná spoločnosť

Komanditná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Je to spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za . Komanditná spoločnosť je jednou z obchodných spoločností, ktorú možno založiť za účelom podnikania.

Komanditná spoločnosť je druh obchodnej spoločnosti. Združuje dva druhy spoločníkov – komplementárov a komanditistov. Komanditná spoločnosť je „akýsi“ zmiešaný typ spoločnosti, „niečo medzi“ osobnou a kapitálovou spoločnosťou.

Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v . Komandisti ručia obmedzene-to je do výšky svojho kapitálového vkladu. Komanditná spoločnosť ručí neobmedzene. Komanditná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania dvomi alebo viacerými osobami.

Komanditná spoločnosť je personálnou spoločnosťou, ktorá vzniká za účelom podnikania. Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov s .

Založenie – zakladajú ju typy spoločníkov komandisti a komplementári. Komanditná spoločnosť je jednou z právnych foriem podnikanie na území Slovenskej republiky. Na rozdiel od živnosti, spoločnosti s ručením . Slovensku – rýchlo, spoľahlivo a za výhodnú cenu. Príklad: Pán Vincúr chce vložiť do spoločného podnikania kapitál 30Sk.

Počíta s tým, že ako komanditista bude ručiť za záväzky . Otázky a odpovede renomovaných autorov týkajúce sa pojmu Komanditná spoločnosť. Založenie komanditnej spoločnosti – k. Vrátane účtovníctva, daňových priznaní a DPH. Komanditná spoločnosť (k. s.) je právnická osoba, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu .

More from my site