Close

Kolko m3 je tona piesku

Jemný štrkopiesok vhodný na potery hál a tenkostenné betóny spĺňa normu STN 1512 . V prípade, že potrebujete prerátať na m používajte prepočet od do 7.

Tona – tuna materialu stoji cca 12€ a dalsich 10€ iba dovoz. Potreboval by som vedieť, koľko môže mať mormej pôdy, piesku a štrku, ten je podľa frakcie. M – Koľko vriec cementu požadované pre kubický meter betónu.

Ostrý piesok 0-(poterový), 1m 23€, 260€. Kopaný piesok Senica, 1m 19€, 280€ . Výpočet pre výrobu mbetónu: Pomer: cement 1: piesok 5: štrk 6. Požadovaný počet vriec cementu ks (3kg) Náklady na cement . Homok piesok maltový vhodný na jemné omietky, . Podesta (schodiskové odpočívadlo) je vodorovná plošná konštrukcia, ktorá spája alebo ukončuje schodiskové ramená. Prepočtom na kubíky si viete ľahšie zrátať alebo odhadnúť, koľko zeminy asi budete potrebovať doviezť na pozemok, či z. Ak potrebujeme prepraviť 5mmlieka, koľko ton SOemitujeme do.

Jedna tona vyradených mobilných telefónov obsahuje 1g zlata, kg striebra a 200.