Close

Kolaudácia rodinného domu tlačivo

Informácie o kolaudačnom rozhodnutí. Po skončení realizácie výstavby, rekonštrukcie je potrebné požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Vec: NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA.

Doklady kominára o kolaudácii komínov, krbu. NÁVRH NA KOLAUDÁCIU STAVBY rodinného domu. Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka po ukončení stavby na základe právoplatného. V neposlednom rade sa osobne zúčastníme samotného kolaudačného konania a.

Po ukončení realizácie stavby rodinného domu alebo inej stavby musí . Mestský úrad Tlačivá a formuláre. Pripojenie rodinného domu na MK – záväzným stanoviskom. Všetky kontroly a revízie potrebné ku kolaudácii Vám vyhotovýme v čo najkratšom čase!

REVÍZIE POTREBNÉ KU KOLAUDACIÍ RODINNÉHO . Stavebné práce na vašom byte vrcholia, rovnako ako práce na ostatných bytoch vo vašom dome a na celej stavbe idú do záverečnej finálnej. Návrh na kolaudáciu stavby podľa § zák.