Kód klasifikácie stavieb 2015

Vydáva sa Štatistická klasifikácia stavieb uvedená v prílohe. Slovenskej republiky podľa § ods. V článku sme pripravili popis budov pre jednoduchšie zaradenie budovy do odpisov.

Klasifikácia budov v účtovníctve sa od roku 20zmenila. KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej . Pre číselný kód klasifikácie sa zavádza toto označenie: II. Zoznam skratiek pouzívaných v klasifikácii.

Týmto opatrením sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb na štatistické účely, na účely medzinárodného porovnávania. Klasifikácia produkcie na účely zaradenia do odpisových skupín v roku 20Archív. Tento HM patrí do kódu Klasifikácie produktov 28.

Slovenskej republiky vyhlásil Klasifikáciu stavieb (KS) Opatrením č. Príloha: Stavby a stavebné práce zaradené do sekcie F Klasifikácie. PREVODNÍK JEDNOTNEJ KLASIFIKÁCIE STAVEBNÝCH. Zmeny v dlhodobom majetku platné od 1. KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. LDatum, ku ktorému je vypracovaný posudok: 23.