Klimatizácia nastavenie teploty

Správne nastavenie teploty a prúdenia vzduchu je ovplyvnené aj veľkosťou miestnosti a počtom ľudí v nej. Dôležité je aj správne nastavenie klimatizácie v automobile. Teploty nad °C robia z auta každej farby objekt, v ktorom je slušne cez °C.

Uzemnenie: Vonkajšia jednotka klimatizácie musí byť uzemnená. Pamäť jednotky v prevádzke, nastavenie otáčok, nastavenie teploty atď. Na zmiernenie páľavy a vysokých teplôt používame klimatizáciu.

Optimálne je nastaviť klímu najviac o 5°C nižšie, ako je vonku.

Pokiaľ bude nastavenie klimatizácie optimálne, môžete sa ochladiť bez toho aby. Pre zvolenie vhodnej teploty je dobré si uvedomiť, že údaj . Neodporúča sa nastavenie klimatizácie na teplotu pod °C a nie viac ako o °C pod hodnotu vonkajšej teploty (podľa normy DIN). Niektoré klimatizácie majú funkciu ovládania cez GSM, čiže prostredníctvom.

Nastavenie režimu a teploty Nastavenie alarmu pri nízkej teplote Pripojenie a . Pri používaním klimatizácie v horúcich letných dňoch je podľa. Keď vonkajšia teplota prekročí hranicu °C, záujem o klimatizáciu.