Kanadský šindel sklon

Pri konštrukcii krovu pamätať na minimálny sklon 12°. Bitúmenové lepidlá – strešný asfaltový šindeľ KATEPAL . Fínsky asfaltový šindeľ KATEPAL – časté otázky a odpovede.

Pri použití hrubých dosiek môže sukovitosť alebo sklon vlákien materiálu pôsobiť problémy. Asfaltové šindle, nazývané aj kanadské, možno ich aplikovať pri vymedzenom sklone striech až 85°. Pri malom sklone, a pri nedostatočnom . Doporučené nejmenší sklony skládaných krytin dle ČSN 191) 2)SKLÁDANÁ KRYTINASKLON7)krytina z pálených tašek 3)- taška obyčejná dvojitá30°- .

Asfaltové šindle, niekedy tiež nazývané kanadské šindle, sú pri. Prvý rad sa pribíja priamo na štartovací rad a používa sa naň celý šindeľ. Dnes už není asfaltový šindel jen kanadský nebo bonský šindel.

Asfaltové šindele, někdy též nazývané kanadské šindele, jsou jedním z. U sklonů střech pod 20° je nutné mít vyšší přesah pásu, a to až. První řada se přibíjí přímo na startovací řadu a používá se na ní celý šindel. Můžete mi poradit jakou použít krytinu? Neznáte asfaltovou šindel pro tak nízký sklon.

Při konstrukci krovu pamatovat na minimální sklon 12°.

Bitumenové lepidlo – asfaltový střešní šindel Katepal .