Kalibrácia meracích prístrojov nová dubnica

Kalibracie, Predaj meradiel, Termodiagnostika, Školenia, ESD Antistatika, Merania. V pamätiKalibrácia meradiel teploty, IR a termovíznych kamier, multimetrov, osciloskopov a. Kalibrácie meracej techniky a zariadení vykonávame v našom kalibračnom laboratóriu a na mieste u.

Trenčianska 1901851Nová DubnicaSlovensko. Adresa: Trenčianska 0Nová Dubnica Slovakia. Kalibrácia meracích prístrojov – Trenčiansky kraj(záznamov). Trenčianska , 0Nová DubnicaKontakty .

Predmet činnosti firmy ZTS Elektronika SKS, s. Trenčianska 1 018Nová Dubnica. Internetový predaj, meranie antistatických materiálov, kalibrácia a servis meracích zariadení, servis určených meradiel. Nová Dubnica, ktorý od roku 19pôsobil v oblasti vývoja a výroby priemyselnej elektroniky pre kombinát.

Kalibrácia pracovných meradiel (neurčených) v obore merania dĺžka, rovinný uhol a . Kalibrácia meracích prístrojov a meradiel dĺžky, elektrických veličín, tlaku,.