Jednosmerný motor s cudzím budením

Náhradná schéma jednosmerného motora s cudzím budením. Určujúci je smer svorkového napätia U. K nemu v opačnom smere (lebo U je zdroj), tečie.

Schematická značka jednosmerného motora:. Jednosmerný generátor sa v praxi stručne nazýva dynamo. Princíp činnosti jednosmerného motora – pôsobenie komutátora. Derivačné dynamo predstavuje mäkší zdroj ako dynamo s cudzím budením.

NÍZKONAPÄŤOVÝ MENIČ PRE POHON JEDNOSMERNÉHO MOTORA. Motor s cudzím budením a derivačný motor. Abstrakt: Práca sa zaoberá konštrukciou číslicového regulátora jednosmerného motora s cudzím budením.

V stave naprázdno existovalo len magnetické pole vybudené jednosmerným. Jednosmerný motor s cudzím budením je vhodným prostriedkom na stavbu . Princíp činnosti a konštrukcia jednosmerného motora. Regulácia Leonardova skupina má nevýhodu v trojnásobnej premene energie , a tým .